Provozní řád herničky

 1. Hlídání dětí si v herničce zajišťují rodiče, případně osoba starší 18-ti let, a nesou za ně zodpovědnost po celou dobu pobytu v herně.
 2. Při vstupu do herny jsou všichni povinni se zapsat do knihy návštěv.
 3. Vstupné do herny činí 20 Kč za rodinu (dále určeno pro nákup výtvarných potřeb pro děti atd.)
 4. Do herny je povolen vstup pouze bez bot, případně v přezůvkách, a v čistém oblečení.
 5. Do herny je zakázán vstup osobám s akutním infekčním onemocněním (rýma, kašel, průjem atd.) nebo osobám v karanténě.
 6. Rodiče jsou povinni před odchodem z herny uvést hernu do původního stavu, zejména po svých dětech.
 7. Každý rodič doprovází své dítě na WC a také po svém dítěti uklidí.
 8. Za osobní věci si zodpovídají rodiče. V případě krádeže nepřebírá Zakřanská hernička odpovědnost za vzniklou škodu.
 9. Do herny je zákaz vstupu se zvířaty.
 10. V herničce je zakázáno kouřit, užívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.
 11. V případě znehodnocení majetku v herničce jste povinni tuto událost nahlásit příslušné zodpovědné osobě (služební mamince).