Montessori angličtina

Angličtina pro děti

Děti jsou se základy angličtiny seznamovány jednoduchou a hravou formou s vyžitím principů Montessori pedagogiky. Každé dítě má svůj osobní prostor na koberečku, kde pracuje s vybranými pomůckami. Každá lekce začíná pozdravem, následuje opakování slovíček a slovních spojení. Děti se učí rozumět a pojmenovat části svého těla, barvy, oblečení, věci kolem sebe a zvířata. Zpívání, pohyb, používání obrázků a malování jsou nezbytné při osvojování si základních anglických pojmů.Helena Příhodová – lektorka

Jmenuji se Helena Příhodová, jsem vdaná a mám čtyři děti. Angličtině se věnuji více než dvacet let. Rok jsem žila ve Velké Británii, kde jsem pracovala, studovala a následně absolvovala mezinárodní zkoušky. Po studiu jsem pracovala v mezinárodní firmě na obchodních a administrativních pozicích a ve volných chvílích organizovala aktivity pro děti a mládež. S příchodem mých vlastních dětí, bylo obtížné skloubit obě práce, proto jsem se začala věnovat pouze mimoškolním aktivitám a dalšímu vzdělávání dětí, mladistvých, dospělých a seniorů. Velkou inspirací je pro mě pedagogika paní Marie Montessori, jejíž principy a zásady se snažím při práci uplatňovat a využívat.