Kdo jsme

Myšlenka Zakřanské herničky se zrodila v hlavě jedné Zakřanské maminky – Suri Drápelové. Její motivací bylo vybudovat v Zakřanech příjemné místo, kde by mohla trávit čas se svými dětmi. Místo, kde by si děti pohrály a vzájemně se poznaly s ostatními. Aby se mohla zrealizovat její myšlenka, snažila se získat další nadšence.

Na počátku byla stěžejní podpora a zájem o vznik herničky ze strany maminek. Tím se vytvořila skupina zakřanských maminek, které se přidaly k budování a zapojily se do procesu. Maminky přispívají svými nápady a aktivně se zapojují do rozhodnutí týkající se příprav herničky.

Zakřanská hernička by nevznikla bez velké podpory obce Zakřany. Nabídla nejprve jednu a později i druhou místnost, která slouží pro účely herničky (jedná se o prostory v budově vedle kaple sv. Donáta). Vznik podpořila výrazně i finančně.